Grade de 4e DAN

  • BRANDERS Thomas – Karate Shito-Ryu Sun Ate (0402-2081-4)
  • GATTO Laurent – Tokitsu-Ryu Jisei Karate-do (0804-9041-4)
  • PESESSE Carmelo – Tai-Jitsu (0605-9062-4)
  • TERWAGNE David – Tokitsu-Ryu Jisei Karaté-dô (1805-9041-4)
  • QUINTENS Jean – Tokitsu-Ryu Jisei Karaté-dô
  • LAMBERT Manoj – Tokitsu-Ryu Jisei Karaté-dô